§ 207 Interpellation. Policy vid upphandlingar

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12029
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 207
Interpellation. Policy vid upphandlingar

KS 2003/0334-05

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Carina Lindberg (v) om kommunens policy vid upphandlingar. Exempel hämtades från aktuellt upphandling av särskilt boende från Attendo Care AB. Carina Lindberg tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Torgny Lihnell (mp).

Interpellation 2003-08-18

Interpellationssvar

Register

Register