§ 211 Interpellation. Utvärdering av försök med betalsäckar på Fårö

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12025
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 211
Interpellation. Utvärdering av försök med betalsäckar på Fårö

KS 2003/0369-45

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Stefan Nypelius (c) om utvärdering av försöket med betalsopsäckar som ägt rum på Fårö säsongen 2003 för sommarboende. Stefan Nypelius tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2003-09-15

Interpellationssvar

Register

Register