§ 213 Interpellation. Nedskräpning av uthomhusmiljön

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12023
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 213
Interpellation. Nedskräpning av utomhusmiljön

KS 2003/0367-43

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Lars-Erik Benneck (m) om nedskräpning av utomhusmiljön. Lars-Erik Benneck tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Torsten Gislestam (c), Ann Enström (mp) och Carina Lindberg (v).

Interpellation 2003-09-15

Interpellationssvar

Register

Register