§ 215 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12021
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 215
Motioner; nya

Följande motion har inkommit:

Dnr

Claes-Göran Nilsson m.fl. (s)
Policy inom Gotlands kommun att boka ”porrfritt” inom hotell-/konferensanläggningar

KS 2003/0468
2003-11-24

Carina Lindberg (v)
Kommunala informationsplatser

KS 2003/0471
2003-11-24

Torgny Lihnell m.fl. (mp)
Temamöte i kommunfullmäktige om barn och ungdomars situation

KS 2003/0472
2003-11-24

Eva Nypelius och Curt Broberg (c)
Organisation av primärvården i Fårösund

KS 2003/0426
2003-11-24

Solveig Artsman (m)
Medborgarinformation om skolor

KS 2003/0448
2003-11-24

Mats E:son Hjorth (kd) och Nils Ronquist (kd)
Vårdcentraler och distriktsköterskeorganisationen på Gotland

KS 2003/0473
2003-11-24

 

Register

Register