§ 216 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12020
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 216
Interpellationer; nya

 • Hans Klintbom (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om samlokalisering av kommunala verksamheter vid organisationsförändringar. (KS 2003/0474-21)

 • Per-Olof Jacobsson (c) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
  ordförande Åke Svensson (s) ställa interpellation om prioriteringar inom vården.
  (KS 2003/0475-90)

 • Christer Mattsson (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om att stärka kommunfullmäktiges roll.
  (KS 2003/0476-10)

 • Eva Gahnström (c) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om utlysande av lärar­tjänster. (KS 2003/0477-61)

 • Curt Broberg (c) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) ställa interpellation om demokratiskt fattade beslut – exempel var nedläggning av Fårös distriktssköterskemottagning. (KS 2003/0481-94)

 • Birgitta Eriksson (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om framtidsplanerna för kommun­kontoret i Slite. (KS 2003/0478-10)

 • Lena Lind (mp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om verksamheterna i Björkanderska magasinet. (KS 2003/0480-29)

 

Kommunfullmäktiges beslut

 • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Register

Register