2003-11-24, §§ 192-220

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12012
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2003-11-24

Register

Register

Kommunfullmäktige 2003-11-24
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-20.45

Anslag/Bevis
Datum för anslagets uppsättande: 2003-12-05
Datum för anslagets nedtagande: 2003-12-29