Kontakt

Teknikförvaltningen
Sjukresor
621 81 VISBY
Tfn kundtjänst: 0498-26 90 00, knappval 5
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Högkostnadsskydd för sjukresor

För alla som bor och är folkbokförda på Gotland och är svensk medborgare eller som har sin nationella tillhörighet i ett land som har konvention med Sverige gäller dessa regler för högkostnadsskydd för sjuk-och behandlingsresor.

Egenavgift

En del av resekostnaden betalar du själv. Egenavgiften varierar beroende på vilket färdmedel du klarar av. Du som klarar resa med allmänna kommunikationer åker gratis om du visar upp din kallelse eller besökskvitto för busschauffören.

Högkostnadsskyddet innebär att dina totala egenavgifter blir högst 1.900 kr. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. När du inom en tolvmånadsperiod kommit upp till 1.900 kr och blivit beviljad högkostnadsskydd utgår ersättning utan avdrag av egenavgift.

Val av färdmedel

Det är alltid det billigaste färdsättet med hänsyn till ditt medicinska hälsotillståndet du måste välja. Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till den vårdcentral/distriktsläkare du valt genom ”rätten till fritt vårdval”. Till billigast färdsätt räknas buss. Serviceresa får användas endast om du inte klarar resan med buss. Serviceresa med taxi samplaneras och planerade resor skall bokas dagen före resan senast klockan 17.00 på telefon 0200-26 06 60. För sjukresor till och från fastlandet samt sjukresor på fastlandet finns särskilda bestämmelser.

Resor som inte ersätts

Resor med sjukresetaxi som inte är beställda genom Region Gotlands upphandlade beställningscentral tfn 0200-26 06 60 ersätts inte. Resor för hälsokontroller, förebyggande hälsovård och företagshälsovård ersätts inte.

Har du frågor angående högkostnadsskydd är du välkommen att ringa 0498-26 90 00, knappval 5.