Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild covid-19 (vecka 46, 2023)

Publicerad 2023-11-20 13:25
Under vecka 46 diagnosticerades 24 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med föregående vecka då 38 fall konstaterades.
Provtagning för covid-19 görs endast inom vård och omsorg, varför mörkertalet för smittade är stort.
 
På Visby lasarett vårdas idag tio patienter med covid-19 på vårdavdelning. 

Vaccination 

Höstens vaccinationer har nu varit igång i snart två veckor och totalt över 14000 covid- och influensavaccinationer har gjorts på Gotland.

Vaccination mot covid-19
Redan efter två veckor har närmare 6300  gotlänningar över 65 år tagit höstens rekommenderade säsongsdos mot covid-19. Det motsvarar en täckningsgrad på cirka 38%. Täckningsgraden av säsongsinfluensavaccination är något lägre.

Vaccinationsbokning

Det är fortfarande högt tryck på bokningen samt köer till drop-in. Telefonbokningen 0498-26 98 00  har öppet vardagar klockan 06.30 till 15.30.  Är dagens telefontider slut ber vi dig återkomma nästa vardag.
Det går inte att boka vaccinationstid via 1177,  direkt hos vårdcentralerna eller via regionupplysningen

Är du född 1958 eller tidigare och folkbokförd på Gotland kan du också boka tid i appen Alltid öppet.
 
Läs mer om höstens vaccinationer på 1177.se/gotland