Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekommendation om munskydd inom vård och omsorg

Publicerad 2023-11-09 09:50
Vård- och omsorgspersonal rekommenderas att bära munskydd vid patient- och brukarnära vård.

–Då smittspridningen avseende covid-19 i nuläget ökar återinför Smittskydd och Vårdhygien på Gotland en rekommendation om munskyddsansvändning för att förhindra spridning från smittsam person, så kallad source control, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Rekommendationen innebär att personal rekommenderas att bära munskydd vid patient- och brukarnära vård inom två meter. Detta gäller i verksamheter där det finns patienter och brukare med hög risk för allvarlig sjukdom vid covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner.
 
Rekommendationen gäller för personal på särskilda boenden, i hemtjänst och hemsjukvård och på mottagningar och avdelningar där äldre eller andra patienter med svagt immunförsvar vårdas och vistas.
 
Rekommendationen gäller från och med torsdag 9 november och tills vidare.