Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Therése Lindström och Ola Westerlund vid maskinerna på iVisby tryckeri.

Sök företagsstöd – så satsade tryckeriet på hållbarhet och vann nya upphandlingar

Publicerad 2023-10-27 15:30
Med hjälp av företagsstödet har tryckeriet kunnat jobba parallellt med flera olika hållbarhetsprojekt och genom det nå nya kunder och ta fram nya produkter. Läs mer och sök företagsstöd du också.
Förutom att vinna viktiga upphandlingar är iVisby nu i processen med att tillverka lump. Therése Lindström är vd och menar att bolaget inte hade mäktat med att utvecklas så snabbt om det inte varit för företagsstödet.
 
– Genom företagsstödet har vi kunnat ta in konsulter, vi har gjort research och lagt grunden för utveckling av nya produkter. 
 
Nadja Lind är just en sådan konsult och hon har bland annat arbetat med att få iVisby ISO- certifierat. Det är ett omfattande arbete, som redan har gett flera positiva effekter. Utan märkningen hade bolaget nämligen inte kunnat vara med i upphandlingar. 
 
Therése Lindström och Nadja Lindh på iVisby tryckeri.
Bildbeskrivning: Therése Lindström och Nadja Lindh på iVisby tryckeri.
 
– Vi har vunnit nya upphandlingar både här hemma och på fastlandet. Om vi inte klarat av hållbarhetscertifieringarna hade vi aldrig kunnat vara med och tävla där. Vi letar uppdrag i övriga EU för nu ligger hela det fältet öppet för oss, säger Nadja som gått från konsult till anställd hos iVisby. 

"Genom stödet har vi fyllt på med kompetens"

Genom att tänka nytt och våga tro på sina idéer har iVisby förändrat både sitt utbud och arbetssätt. Via vad de kallar “spillprojektet”, som delvis finansieras med företagsstödet, har man skapat lump. Det är ett helt eget material där man redan hittat partners i Europa som ska hjälpa till genom hela tillverkningsprocessen. 
 
Spillmaterial som tryckeriet numer omvandlar till lump.
Bildbeskrivning: Spillmaterial som tryckeriet numer omvandlar till lump.
 
– Vår digitaliseringsresa handlar om att kapa led och ha tid att producera saker till oss själva och på det sättet öka lönsamheten. Därför har vi också sökt och fått stöd för digitaliseringsprojekt som handlat om varumärkesarbete och strategier för att driva trafik till våra sajter, förklarar Therése. 
 
Hon menar att man gått från ett arbetssätt där man väntat på att få uppdrag, till att ha en struktur med renodlade roller där man jobbar mer offensivt. 
 
– Att utvecklas till något modernt och konkurrenskraftigt tar energi och kraft. Genom det här stödet har vi fyllt på med den kompetens som behövs, inte bara genom konsulter utan också tack vare utbildningar för personalen. 
 
iVisby har efter projekttiden anställt tre nya medarbetare. 
 
– Alla projekt vi sökte stöd för var planerade i vår affärsplan men kunde genomföras fortare med hjälp av företagsstödet. Efter pandemin och med tanke på hur världsläget ser ut just nu är möjligheten att till exempel kunna vinna upphandlingar nödvändig för att vi ska kunna överleva som företag, så det har betytt mycket för oss att kunna jobba snabbt, avslutar Therése. 

Företagsstöd: Gör så här för att söka finansiering

Har du som företagare en idé eller önskan om att utveckla din verksamhet? Vet du inte hur eller vad du behöver göra? Då kan företagsstöden vara en hjälp.
 

Läs mer om företagsstöd och hur du ansöker