Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-10-26 13:12
Idag den 26 oktober har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om vilka utbildningar som ska erbjudas vid kommande gymnasievalet och en utredning om ungdomsavdelningens verksamhet.

Fortsatt 17 program att välja på hos Wisbygymnasiet 

Kommunala Wisbgymnasiet ska fortsätta att erbjuda 16 nationella program och 29 inriktningar för väljande elever samt den riksrekryterande sjöfartsutbildningen med två inriktningar vid kommande gymnasievalet. All fyra introduktionsprogram för obehöriga elever ska också erbjudas. Preliminärt omfattar den kommunala gymnasieorganisationen 526 utbildningsplatser för blivande årskurs 1. 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kommer att erbjudas för elever som väljer samhällsvetenskapsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet för de som vill kombinera gymnasiestudierna med en elitsatsning inom idrott.

Inom NIU erbjuds idrotterna fotboll (med 36 platser) och innebandy (med tolv platser). Inom den lokala idrottsutbildningen (LIU) erbjuds fotboll, gymnastik, innebandy, ishockey, orientering och simning.

När sökandebilden till gymnasiet från det preliminära valet är klart våren 2024 fastställer nämnden vilka utbildningar som kan starta och antalet utbildningsplatser på respektive program. 

– Jag är glad att vi kan erbjuda ett så omfattande programutbud på vår gymnasieskola även fortsättningsvis. Glädjande är också att vi kan erbjuda idrottsutbildningar av hög kvalitet, där vi har lärare och tränare med gedigen erfarenhet. Vi hoppas också att trenden vänder, så att färre elever än nu skrivs in på introduktionsprogrammen. Där har vi utmaningar vad gäller hela skolväsendet, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Öppna ungdomsverksamheten kan komma att upphandlas

Nämnden beslutade idag även att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att lägga hela eller delar av den öppna ungdomsverksamheten för unga från 13 år och uppåt som Region Gotland erbjuder på en extern utförare. Verksamheten omfattar bland annat ungdomsgårdar, mötesplats för bilburen ungdom, Ung kulturhus och fältgrupp. Utredningens resultat - med fördelar och nackdelar med en externt upphandlad utförare - ska redovisas för ledamöterna i GVN i december.

Bakgrunden till beslutet är att Region Gotland vill etablera en ungdomsgård i lokalerna i gamla Bingebyhallen i Visby.

– Det blir spännande att ta del av resultatet av utredningen när den är klar. Den ska ge oss i nämnden svar kring ungdomsavdelningens hela verksamhet i relation till att vi nu får nya förutsättningar genom en ungdomsgård även i norra Visby. Det rör organisatoriska frågor men givetvis också hur vår ekonomi skulle påverkas, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Årets feriejobb har utvärderats

GVN:s ledamöter tog idag del av en rapport om de feriejobbsverksamheten under år 2023. Under sommaren 2023 hade totalt 148 gotländska ungdomar ett feriejobb i Region Gotland. Det var 44 arbetsplatser erbjöd feriejobb och hälften av arbetsplatserna var nya för i år.

Det genomsnittliga omdömet för feriejobben i sin helhet från ungdomarna var 4,1 på en femgradig skala i den enkätundersökning som genomförts, vilket kan betraktas som ett gott betyg. Arbetsplatserna bekräftar i enkätundersökningen att de i det stora hela haft engagerade och intresserade ungdomar som feriejobbat. Dock har det har funnits utmaningar med att hitta tillräckliga arbetsuppgifter för feriejobbarna, enligt respondenterna. Cirka 75 procent av arbetsplatserna kan tänka sig att ta emot feriejobbare även nästa år.

Nämnden beslutade att ta emot rapporten.
 

– Feriejobben för ungdomar är viktiga på alla sätt. Unga får därigenom stifta bekantskap med arbetslivet och därmed vad vuxenlivet innebär. Enligt rapporten finns en stor nöjdhet både bland de unga och arbetsgivaren. Men det finns förbättringsområden och där är arbetet redan i gång med att göra den här verksamheten ännu bättre till nästa sommar, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Till nämndens kallelse