Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av Edit Osterman i klass 9:2 på Högbyskolan

Internationella dagen 2023: Vilken värld vill vi ha?

Publicerad 2023-10-24 09:43
Välkommen till en eftermiddag full av föreläsningar, föreställningar, workshops, utställningar, bokbord, samtal och möten. – Vi behöver samlas och samtala. Indernationella dagen är en arena för just det, säger Internationella dagens samordnare Minnamaria S. Friis-Hansen.
Under dagen kan du exempelvis höra journalisten och sommarprataren Hana Al-Khamri berätta om hur det är att leva som kvinna i Saudiarabien, lyssna till fotografen och journalisten Marcus Haraldsson som samtalar utifrån sin bok ”Barnen som ville rädda världen”, se en teaterföreställning om globala målen uppsatt av den dagliga verksamheten Medis 5 eller delta på olika workshops.
 
– Förhoppningsvis kan det här programmet ge oss kraft att fortsätta att kämpa för den värld vi vill ha, säger Minnamaria S. Friis-Hansen, sammordnare för internationella dagen.
– I dessa tider av oroligheter och missmod kan det vara svårt att känna hopp. Kanske är internationella dagen därför extra viktig just i år.
 
 
När: Måndag 13 november från klockan 13.00 
Var: Gotlands folkhögskola i Hemse, Storgatan 11* 
Hur: Kostnadsfritt och öppet för alla, ingen anmälan krävs 
 
*De flesta programpunkter ges på Gotlands folkhögskola Hemse. Utöver det hålls en prova-på-meditation i Klintehamn och teaterföreställningen Show bizniz - på jiddisch på Hemsegården. 
 
Organisation 
Ett femtontal organisationer gör Internationella dagen möjlig. Arbetsgruppen består av representanter från Gotlands folkhögskola, Röda Korset Gotland, Studieförbundet Vuxenskolan, Equmeniakyrkan Hemse, Sudrets teaterförening och Klintetraktens framtid.