Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport smittskydd, Region Gotland. September 2023

Publicerad 2023-10-02 14:00
Aktuellt inom smittskydd för Region Gotland.

Covid-19

Under september konstaterades 27 fall av covid-19 på Gotland. Vilket är på liknande nivå som för augusti då 30 fall rapporterades. Provtagning för covid-19 görs endast inom vård och omsorg, varför mörkertalet för smittade är stort.


Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa
Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Inför vintersäsongen, när smittspridningen väntas öka som mest, rekommenderas personer i riskgrupp och de som är 65 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa.
 
Vaccinationerna startar den 7 november, då finns även uppdaterat covidvaccin på plats.