Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Världsarvssamordnare Louise Hoffman Borgö.

Utveckling och bevarande – går de att förena i Hansestaden Visby?

Publicerad 2023-09-28 12:16
Att värna det gamla, samtidigt som det gäller att stärka den levande staden med aktiviteter och upplevelser kan kännas som en motsättning. Men så behöver det inte vara – utveckling och bevarande kan mycket väl hänga ihop, förklarar Louise Hoffman Borgö inför helgens firande av världsarvet Hansestaden Visby.

I helgen är det dags att fira världsarvet med Visbydagen, Kultur i natten och Världsarvsdagen för barn och unga. Vi passade på att ställa ett par frågor till Region Gotlands världsarvssamordnare Louise Hoffman Borgö om några aktuella utmaningar och möjligheter Hansestaden Visby står inför.

Visby innerstads historia sträcker sig ända tillbaka till 700-talet. Hur påverkas den av dagens turism?

– Turismen påverkar världsarvet miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Påverkan kan ses rent fysiskt i hur staden ser ut, men även hur den används och hur vi tänker och känner om världsarvet kopplat till turismen. Gotland och Visby har många besökare i relation till sin fast boende befolkning. De flesta besökare kommer under sommarens tre månader och nästan alla besöker Visby innerstad någon gång under semestern. Det är så klart positivt att Gotland är så populärt, men med mycket besökare kommer också ett ansvar att ta hand om turisterna och hantera turismen på ett bra sätt.

– I projektet Resan mot hållbar Hansestad, som avslutades tidigare i år, har vi jobbat med begreppet ”platsutveckling” som betyder att vi tittat på världsarvet som en plats och dess utmaningar och möjligheter. Vi har funderat kring vilka aktörer som behöver vara med och hitta lösningar för att skapa ett mer hållbart världsarv.

Kan besöksnäringen stärka arbetet med att utveckla Hansestaden Visby så att det gynnar både boende och kulturmiljön?

– Ja, genom att arbeta aktivt med besökshantering så kan turismen bidra till ett hållbart Gotland. Turismen kan till exempel i högre grad gynna den lokala ekonomin om vi lyfter fram och marknadsför lokalt producerade varor och tjänster. Det gynnar bland annat lantbruket på ön och livsmedelsproduktion samt våra butiker och restauranger som tar in detta utbud. Socialt kan turismen också bidra till exempel genom att många unga kan få jobb inom besöksnäringen och på så sätt komma in på arbetsmarknaden.

Skulle Hansestaden Visby, som sedan 1995 funnits på Unescos världsarvslista, kunna visa vägen i arbetet med att ställa om till en hållbar utveckling?

– Absolut! Alla världsarven i Sverige ska vara förebilder i fråga om att hållbart bevara, använda och utveckla natur- och kulturmiljöer och vara en plattform för Agenda 2030. I världsarvsarbetet i Hansestaden Visby samverkar vi över myndighets- och organisationsgränser för världsarvets och samhällets bästa. När vi är öppna för nya innovativa lösningar och vågar gå nya vägar så kan spännande saker hända tror jag. Just nu arbetar vi för att nå fler människor i världsarvsarbetet genom vårt årliga världsarvsforum så att vi får en större delaktighet i lokalsamhället. Det är viktigt om vi verkligen vill ställa om till en hållbar utveckling.

Hur tycker du gotlänningar och besökare ska fira Hansestaden Visby i helgen?

– Gå ut och promenera i världsarvet och innerstaden och njut av denna underbara plats. Här finns vackra vyer, god mat, fina affärer med lokala varor, loppisar och massor av kulturupplevelser. Gå gärna med på en stadsvandring eller besök Gotlands Museums utställning och lär dig mer om världsarvet!

Läs mer om världsarvsdagen

Här hittar du hela programmet för Visbydagen och Kultur i natten