Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-27 15:25
I dag, den 27 september 2023, har regionstyrelsen haft sammanträde.
Mötet behandlade bland annat:
  • Förstudie ishall
  • Klimatanpassningsplan Gotland
  • Heidelberg Materials Cement Sverige AB ansökan om långvarigt tillstånd
  • Ö-kostnader i ett utjämningsperspektiv
  • Krigsplacering av personal

Här kan du läsa ett referat som nämner några av sammanträdets 47 ärenden.

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/118793