Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beläggningsarbeten påverkar trafiken på bland annat Allégatan och Kolonigatan i Visby

Publicerad 2023-09-27 08:33
I samband med planerade underhållsarbeten med ny beläggning på vägarna i delar av Visby behöver du följa tillfällig skyltning.

Genomfartstrafik hänvisas till alternativa vägar genom området under de pågående arbetena. Följ den aktuella skyltningen så kommer du rätt.

Gatorna som berörs:

  • Allégatan (delen Follingboväg - St: Törnekvior)  är avstängd för asfaltering 26/9-28/9, trafikanter hänvisas med tillfällig skyltning.
  • Kolonigatan (delen Allégatan - Säves väg) asfalteras fredag 29/9, trafikanter leds fram med hjälp av trafikvakter, ingen avstängning.
  • Langs väg (delen Visbyleden – väg 562) asfalteras 3/10-5/10, trafikanter leds fram med hjälp av trafikvakter, ingen avstängning.

Senare under hösten berörs även Polhemsgatan av beläggningsarbeten.