Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägarbete på Kung Magnus väg påverkar busstrafiken fram till 10 oktober

Publicerad 2023-10-06 14:11
Från och med torsdag 28 september pågår ett vägarbete på Kung Magnus väg. Detta påverkar flera busslinjer som får köra en annan väg än vanligt. Hållplatserna Norrgatt och Trafikverket kommer inte att trafikeras av alla linjer. Arbetet var planerat att avslutas 6 oktober men förlängs nu till 10 oktober klockan 12.00.

Så här påverkas de olika busslinjerna:

  • Linje 3 – turerna 101, 103, 110 & 112 trafikerar inte hållplatserna Norrgatt och Trafikverket. De ersätts av hållplatserna Kompetenscentrum och Flextronics.
  • Linje 4 – Linjen kör en annan väg än vanligt. Alla hållplatser trafikeras.
  • Linje 5 – Linjen kör en annan väg än vanligt. Alla hållplatser trafikeras.
  • Linje 10 – turerna 103, 203 och 303 trafikerar inte hållplatserna Norrgatt och Trafikverket. De ersätts av hållplatserna Kompetenscentrum och Flextronics.
  • Linje 12 – turerna 103, 203 och 120 trafikerar inte hållplatserna Norrgatt och Trafikverket. De ersätts av hållplatserna Kompetenscentrum och Flextronics
  • Linje 20 – Linjen trafikerar inte hållplatserna Norrgatt och Trafikverket. De ersätts av hållplatserna Kompetenscentrum och Flextronics.
  • Linje 51 – turerna 103 och 203 trafikerar inte hållplatserna Norrgatt och Trafikverket. De ersätts av hållplatserna Kompetenscentrum och Flextronics.
  • Linje 61 – Linjen kör en annan väg än vanligt. Alla hållplatser trafikeras.
  • Linje 62 – Linjen trafikerar inte hållplatserna Norrgatt och Trafikverket. De ersätts av hållplatserna Kompetenscentrum och Flextronics.

Vägarbetet beror på att elvägen under Kung Magnus väg ska grävas upp.