Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland tar initiativ för vindkraftsutbyggnaden runt Gotland

Publicerad 2023-09-18 08:45
Region Gotland tar nya steg för att påskynda Gotlands energiomställning. Man tillsätter nu resurser för att undersöka möjligheterna till att samordna storskalig vindkraftsutbyggnad i Östersjön runt Gotland.
Projektet har som mål att utveckla en samordning av alla de många initiativ till vindkraftsutbyggnad som just nu pågår i Östersjön, i Gotlands närhet. Idag pågår ansökningar om att bygga vindkraftanläggningar för produktion av motsvarande 70 TWh vindkraftsel i Gotlands del av Östersjön. Gotland kommer att behöva 4 TWh av dessa. Det gör att Gotland förväntas bli ett nytt Norrland med ett stort överskott på förnyelsebar el.
 
–   Vi behöver investera i omställningen av Gotlands energisystem och vill ta ledningen i samordningen av vindkraftetableringen. På så sätt vill vi möjliggöra för region, statliga myndigheter, vindkraftsbolag, nätägare och gotländskt näringsliv att jobba ihop i omställningsarbetet, säger Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör.
 
Satsningen är en del av Region Gotlands arbete med Gotlands klimat- och energiomställning och näringslivsutveckling. Lars Thomsson träder in i rollen som projektledare för att ta fram förstudie och projektansökan under september–  december 2023.
 
–   Det känns spännande att ta sig an det här projektet. Planen är att höstens arbete ska mynna ut i ett samordningsprojekt med namnet Samordning Energiö Gotland. Liknande upplägg finns redan på flera håll i landet och i Danmark, säger Lars Thomsson, projektledare.