Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ni vet väl att vi har en "Blåsorkesterskola"?

För barn i F-klass t.o.m. åk 2 (6-8 år)

 

I BOS (BlåsOrkesterSkola) får man på ett lustfyllt sätt prova på att spela blåsinstrument tillsammans. Vi använder oss av små instrument i plast som är anpassade för barn, men där man lär sig den riktiga blåstekniken.  

Dessutom sjunger vi sånger med olika teman, tränar puls och rytm genom rörelse, klapp och dans och lär oss enkel notlära.