Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Köp ett slamlås så slipper du låsa upp vid hämtning

Publicerad 2023-09-14 07:20
Visste du att du hos Region Gotland kan köpa ett lås till locket på din slambrunn? Den som hämtar slammet har en nyckel som passar, så du själv slipper låsa upp varje gång det ska tömmas.

Låset kostar 125 kronor och kan köpas på alla återvinningscentraler, i Region Gotlands reception på Visborg i Visby eller rekvireras via Region Gotlands kundtjänst (teknikförvaltningen) tel. 0498-269000 eller kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se. Du får två nycklar till låset.

Regelbunden hämtning

Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar omfattar tömning av avloppstankar (slutna tankar) och avloppsbrunnar (slamavskiljare) som inte är anslutna till allmänt avlopp. Hämtning sker regelbundet vid tidpunkt som Region Gotland bestämmer samt vid beställning. Bestämmelser om tömningsintervall finns i avfallsföreskrifter för Region Gotland.