Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland om regeringens förslag att ge ekonomiskt stöd till Gotlands färjetrafik

Publicerad 2023-09-13 13:54
Regeringen presenterade idag ett förslag till ekonomiskt stöd med 33 miljoner kronor till Gotlands färjetrafik. Region Gotland är positiva till att regeringen nu presenterar ett tillskott, samtidigt som beskedet väcker följdfrågor.
I februari skickade Region Gotland en begäran till regeringen om ekonomiskt stöd till följd av höga biljett- och fraktpriser i färjetrafiken, motsvarande 244–258 miljoner kronor per år. 
 
–    Det är bra att regeringen aviserar ett tillskott utifrån den helt orimliga prisutveckling vi sett i Gotlandstrafiken i år. Samtidigt väcker tillskottet frågor. 33 miljoner kronor är bra men mindre än vad vi ser behövs för att kompensera effekterna av Gotlands ö-läge. Vi har även krävt kompensation som garanterar rimliga priser fram till nästa avtal 2027, så dagens besked väcker förstås frågor kring framtiden. Gotland och gotlänningar behöver se åtgärder som bidrar till lägre priser ända fram till att det nya färjetrafikavtalet träder i kraft, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.
 
Det förslag som regeringen nu presenterar är beroende av ett snabbt godkännande enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd. Därmed är det fortfarande oklart om pengarna kommer att kunna utbetalas. Från regeringens pressmeddelande går inte att utläsa hur fördelningen ska göras mellan gods- och persontrafik. Det är inte heller tydligt om stödet ät tänkt att utbetalas via operatör.
 
–    Vi är glada att denna fråga äntligen är uppe på regeringens agenda. Nu behöver vi följa utvecklingen för att se vad förslaget faktiskt kommer innebära i praktiken, säger Meit Fohlin (S).