Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inbjudan till visning av bräckvattenverket

Publicerad 2023-09-13 07:18
Region Gotland, teknikförvaltningen, bjuder in till en visning och öppet hus av bräckvattenverket i Kvarnåkershamn på södra Gotland.

TID: Lördag 16 september kl. 09.00-12.00.
PLATS: Vid Kvarnåkershamnsvägen.
På plats finns ansvariga personer från Region Gotland och vi kommer att bjuda på kaffe med dopp samt – förstås – rundvandring i bräckvattenverket. Observera att det råder fotoförbud i anläggningen.
Välkommen!