Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ingen telefontid torsdag 14 september

Pga att personalen har planeringsdag torsdag 14 september kommer vi inte ha någon telefontid den dagen. Det går som vanligt bra att kontakta oss via e-post på regionarkivet@goland.se.