Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ta gärna del av mobilitetsveckan!

Publicerad 2023-09-12 15:29
Den europeiska mobilitetsveckan, kort kallad mobilitetsveckan, äger rum runt om i Europa den 16-22 september varje år. Initiativet är ett sätt att uppmuntra och underlätta till hållbara resor och transporter. På Gotland är det Energicentrum som koordinerar mobilitetsveckan. Välkommen att ta del av veckan!
“Mobilitet” är ett samlingsbegrepp inom samhälls- och transportplanering för hur människors behov får styra hur samhället planeras och byggs för att underlätta vår vardag.
 
För klimatets och hälsans skull behöver vi ställa om sättet vi tar oss fram på. Mobilitet handlar om att göra smarta och hållbara val i vardagen. Vi behöver välja färdmedel utifrån tillfälle och behov. Ditt behov kan variera från dag till dag – därför behöver även ditt val av färdmedel göra det! Av rutin och vana väljer vi oftast samma typ av färdmedel, utan att reflektera. 
 
Samhället behöver också planeras och byggas så att det blir lätt att göra rätt. Vi behöver hitta fler och nya mobilitetslösningar på vår ö.
 
Under mobilitetsveckan på Gotland genomförs många olika evenemang, alltifrån aktivitetsdagar och utställningar till föreläsningar och invigningar.
Du kan också ta del av ett cykelquiz, flera träningspass och en rundtur i ett nytt kvarter i Visby.
 
På Gotland är det Energicentrum Gotland som samlar och koordinerar alla evenemang under mobilitetsveckan. Hoppas att du kan och vill ta del av en eller flera programpunkter!