Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personer från 65 år eller i riskgrupp rekommenderas vaccination mot covid-19 i höst

Publicerad 2023-09-11 08:14
Personer som är 65 år eller äldre, eller som har risk att bli allvarligt sjuka rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 inför vintern, meddelar Folkhälsomyndigheten. Vaccinationerna på Gotland startar den 7 november.

Ändrade rekommendationer

Tidigare rekommendation för hösten gällde alla över 50 år, men det justeras från och med den 1 oktober till personer som är 65 år och äldre. Vuxna under 65 år som inte tillhör någon riskgrupp kommer att kunna ta en påfyllnadsdos om de önskar, men det ska då ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Vaccinationerna startar den 7 november

Vaccinationerna mot covid-19 är numera en säsongsstyrd insats inför vintern för att skapa bästa möjliga immunitet inför den tid på året då viruset cirkulerar som mest. Från och med den 7 november finns även uppdaterade covidvaccin med mer specifikt skydd mot den vanligaste varianten i Sverige. Samtidigt startar också höstens vaccinationer mot säsongsinfluensa.
 
Vi rekommenderar att du som vill vaccinera dig, och som kan vänta, avvaktar tills höstens vaccinationer startar. Du som är över 65 år eller i riskgrupp får då inte bara uppdaterat covidvaccin, utan kan samtidigt vaccinera dig kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. Det ger också bäst immunitet under den tiden på året när flest brukar bli smittade, säger Kerstin Lindgren, verksamhetschef för vaccinationsmottagningen.

Riskgrupper

Riskgrupper innebär vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
  • Kronisk lungsjukdom, som KOL och svår/instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och 2.
  • Nedsatt fysisk hälsa på grund av demens eller psykiatrisk sjukdom 
  • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom
  • Gravida 

Gravida rekommenderas vaccination

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida som en riskgrupp. Gravida rekommenderas därför vaccination om graviditetens senare halva infaller i november till mars:
  • Gravida som vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas, oavsett tidigare antal doser, en dos om det gått mer än sex månader sedan senaste dos. 
  • Gravida som inte vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att ta en dos under graviditeten.
Vaccination mot covid-19 görs efter graviditetsvecka 12. Men om den gravida till exempel har diabetes eller högt blodtryck kan det finnas anledning till vaccination tidigare i graviditeten. 
 

Övriga riskgrupper 

Andra som kan behöva covidvaccination utöver grupperna i listan är de som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst eller liknande, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl. Det kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.
 
För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination.
 
För barn och unga under 18 år som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.
 
Om du är osäker, prata med en läkare om vad som gäller för dig, 
 
Läs mer om rekommendationerna som gäller från den 1 oktober 2023 på Folkhälosmyndighetens webbplats.