Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konsten ska väcka barnens kreativitet

Publicerad 2023-09-11 07:57
Nu är det klart vem som ska skapa konst för Väskindes nya förskola. Konstnären Anna Nyberg har fått uppdraget.

Region Gotland ska bygga en ny förskola i Väskinde och som i alla offentliga byggprojekt ska en procent av budgeten gå till konstnärlig gestaltning. Efter en öppen utlysning har konstnären Anna Nyberg valts ut till projektet. Hon har nu fått i uppdrag att ta fram en skiss på gestaltningen.

Målet är att konsten ska interagera med miljön på ett intressant sätt och väcka barnens egen kreativitet. Därför ingår det i konstnärens uppdrag att samverka med både byggare och pedagoger. Det är också viktigt att konstnären har ett intresse av att arbeta med miljön utifrån barnens perspektiv.

Anna Nyberg har tidigare skapat konst för bland annat Celsiusskolan i Uppsala och barnpsykiatrin i Region Kalmar. Projektgruppen skriver i sin motivering att hon skapar omfamnande rum på ett sätt som väcker nyfikenhet. Hennes verk är rogivande samtidigt som de kan samspela med barns lekar på ett lustfyllt vis.

Den nya förskolan i Väskinde byggs i ett plan och kommer att ha sex avdelningar med plats för upp till 120 barn. Förskolan ska stå klar till sommaren 2024. Totalt anmälde 19 konstnärer sitt intresse för projektet.