Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bänka dig på strandpromenaden i Visby – eller i en solsäng!

Publicerad 2023-09-08 13:30
Har du funderat på vad som händer vid Strandpromenaden? Det pågår ett projekt för att förbättra tillgängligheten, byta ut bänkar och ställa ut solsängar. Projektet som delvis bygger på medborgarförslag beräknas bli klart under hösten.

Vad händer på strandpromenaden i Visby?

Region Gotland byter alla soffor mellan kallbadhuset och Snäck i Visby för att tillgänglighetsanpassa. De nya bänkarna har armstöd och en yta bredvid bänken för exempelvis en rullstol, barnvagn eller rullator.

I projektet möter vi önskemål om att placera ut solsoffor och ett medborgarförslag med önskemål om fler bänkar mot Snäck. Det kommer alltså att bli fler bänkar än det är i dagsläget. Bänkarna som stod vid kallbadhuset är nu renoverade och kommer att placeras ut på en ny yta i närheten.

När är arbetet klart?

Arbetet genomförs succesivt och ska vara klart under hösten.