Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadet öppnar preliminärt den 22 september

Publicerad 2023-09-08 08:12
Hemsebadet har den senaste tiden hållit stängt för att åtgärda skador i botten av 25-metersbassängen. I samband med detta framkom behov av ytterligare åtgärder, vilket innebär att planerad öppning skjuts upp.

– Åtgärder av bassängbotten har genomförts enligt plan. I samband med detta behöver alla filter till vattenreningen också bytas, då vi misstänker att det finns partiklar i systemet som kan kopplas till skadorna i bassängbotten. Det är av vikt att det här åtgärdas så att vi gör vad vi kan för att eliminera grundorsaken snarare än bara symptomen, säger Martin Jonsson, projektledare för Hemsebadet, teknikförvaltningen på Region Gotland.

Regionen har god kommunikation med entreprenören som gör vad de kan för att påskynda processen.

Egentligen skulle öppningen av Hemsebadet ske den 14 september för allmänheten, men detta datum behöver justeras till den 22 september då regionen och entreprenören, av försiktighetsåtgärd, även vill göra åtgärder på vattenreningen.

– Vi hoppas på förståelse och ser fram emot att välkomna besökare till en förbättrad och uppdaterad anläggning i närtid, säger Martin Jonsson.