Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Forum för social välfärd 21 september: En arbetsmarknad för alla

Publicerad 2023-09-07 14:17
Forum för social välfärd är en mötesplats för alla aktörer på ön som vill vara med och arbeta för ett socialt hållbart Gotland. Den 21 september är temat hur vi skapar en arbetsmarknad där alla får möjlighet att vara med.

Gotlands läge som ö ger oss särskilda utmaningar med kompetensförsörjning som spänner över alla branscher. Det får oss att inse att alla behövs och att vi behöver jobba tillsammans för att lyckas. 

Den 21 september bjuder Region Gotland in alla aktörer som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och sysselsättning för att gemensamt prata om hur vi skapar en arbetsmarknad som är tillgänglig för alla.

Forumet är kopplat till programmet Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland, läs mer på www.gotland.se/kraftsamling.

 

Tid och plats

  • Torsdag den 21 september, klockan 13.00–15:30
  • Rådhuset, Visborgsallén 19, lokal Ljusgården
  • Lokalen ligger på bottenplan i anslutning till anpassade toaletter

För vem?

Alla organisationer, företag och myndigheter som på något sätt berörs av sysselsättning och arbete. Det kan vara via kultursektorn, utbildning, skola eller som arbetsgivare. Eller verksamheter som bidrar till att skapa ett sammanhang, social samvaro, meningsfullhet och framtidstro.

Program

  • Vi får besök av Benjamin Ljungberg, Gotland Smash som berättar om vägen till Sveriges bästa burgare.
  • Presentation av ESF- projektet Gotland Forward – en kompetensarena för alla! Vi får träffa projektledarna för delprojekten Matchningsplattformen, Alla Behövs och Jobbvägen Södra Gotland. 
  • Varför är en inkluderande arbetsmarknad viktigt för dig? - paneldiskussion med Magnus Larsson, McDonalds/Tillväxt Gotland, Jane Sandberg, Rekryterings- och bemanningsenheten Region Gotland, Anna Myhr, Arbetsliv och etablering Region Gotland, Tina Ersson, Arbetsförmedlingen Gotland.
  • Det blir fika med mingel och utställare.

Värdar för eftermiddagen är Anna Myhr, avdelningschef för Arbetsliv och etablering och Sandra Larsson, arbetsmarknadsstrateg och projektledare.

Vill du delta?

Anmälan till Forum för social välfärd 21 september

Har du frågor kring forumet, mejla till socialvalfard@gotland.se.