Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Räddningstjänsten övar sin ledningsförmåga

Publicerad 2023-09-06 09:23
Onsdagen den 6 september genomför räddningstjänsten en brandövning där scenariot är storskalig oljebrand.

Övningen sker främst i form av en skrivbordsövning (även kallad table top-övning), där larmplaner, insatsledning, prioriteringar, beslutsfattande och extern samverkan testas teoretiskt och praktiskt.

– Scenariot för övningen är storskalig brand i en oljedepå och dess eventuella konsekvenser för hamnen, främst energihamnen. De är mycket ovanligt att cisternbränder inträffar i Sverige, men konsekvenserna av en sådan brand kan bli väldigt stora och därför är det viktigt att säkerställa att hela kedjan fungerar och att inblandade aktörer praktiskt får öva insats och kontrollera att utrustning fungerar, säger Peter Schöön, verksamhetsutvecklare vid räddningstjänsten.

I övningen medverkar bland annat Släckmedelscentralen, ST1, Region Gotlands VA-enhet, polisen, ambulansen, Destination Gotland, länsstyrelsen i Gotlands län och Försvarsmakten.

– Det är glädjande att så många är intresserade och villiga att medverka vid övningen vilket jag tror kan stärka oss här på Gotland även vid andra händelser som får inverkan på vårt samhälle, säger Peter Schöön.