Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av olika personer i olika åldrar.

Vi söker gode män

Publicerad 2023-09-08 10:00
Som god man får du chansen att göra direkt nytta för dina medmänniskor här på ön. Du gör en viktig samhällsinsats och får rätt till ett visst arvode.
Personer som behöver ett extra stöd i vardagen, exempelvis hjälp med sociala kontakter, ekonomi- och myndighetsfrågor kan få en god man.

Utbildning för nya gode män

Tid: Tisdag den 19 september, klockan 16.30-18.00
Plats: Rådhuset, Visborgsallén 19, lokal Ljusgården

Intresseanmälan

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Eller har du frågor?
Gör då så här:
Varmt välkommen!
Överförmyndarnämnden Region Gotland