Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så gick det för årets feriejobbare

I sommar har totalt 148 ungdomar har haft feriejobb via Region Gotland. 44 arbetsplatser runt om på ön har välkomnat feriejobbare. Hälften av arbetsplatserna är nya för i år.

Den utvärdering som nyligen gjorts visar på att ungdomarna är mycket nöjda med sommarens feriejobb i sin helhet. Första dagarnas arbetsplatsintroduktion har fått höga betyg liksom betyget för arbetsuppgifterna. 93 procent av ungdomarna skulle också rekommendera Region Gotlands feriejobb till någon de känner.

- Detta vill vi så klart ge arbetsplatserna en eloge för, säger Sanna Nurmi Stumle som är samordnare på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, för feriejobben inom Region Gotland.

Handledarutbildning är en viktig stöttepelare

Inför sommaren har arbetsplatserna erbjudits en handledarträff för att stötta arbetsplatserna i att ta emot feriejobbare.

- Avdelningen för arbetsliv och etablering kommer fortsätta att erbjuda handledarutbildning för alla intresserade verksamheter som tar emot allt från praoelever, personer som behöver arbetspraktik och som har anställning med stöd. Det kommer att bli en handledarträff för feriejobben även nästa sommar. Detta har visat sig att vara ett bra forum för handledare att träffas och utbyta erfarenheter, säger Sanna.

Antalet arbetsplatser har ökat

Att antalet arbetsplatser ökat är positivt enligt Sanna Nurmi Stumle:

- I år har vi kunnat visa upp en större bredd inom regionens verksamheter, vilket är viktigt för oss då vi vill marknadsföra regionens yrken och verksamheter för våra ungdomar, med förhoppning om att de kan komma att bli våra framtida kollegor.

För Region Gotland har ambitionen varit att ge ungdomar en inblick i arbetslivet, som gör det lättare att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Vi viker delar av feriejobben för prioriterade grupper. Exempelvis de som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret, men också de yngre ungdomarna som ofta saknar tidigare arbetslivserfarenhet, säger Sanna Nurmi Stumle.

Läs mer om vilka feriejobb som fanns att välja på sommaren 2023.