Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Har du en brandman på din arbetsplats?

Publicerad 2023-09-05 08:17
Tisdag den 5 september uppmärksammar vi alla deltidsbrandmän och deras arbetsgivare. Under dagen kommer deltidsanställda brandmän att bära valfri utrustning (t-shirt, larmställ, hjälm, uniform etc.) hos sin huvudarbetsgivare för att visa att de är brandmän.

Som deltidsbrandman, eller räddningstjänstpersonal i beredskap som det egentligen heter, har du beredskap, hemma eller på jobbet, var fjärde vecka. Vid larm har du då fem till sju minuter på dig att ta dig till brandstationen, byta om och rulla iväg med ett räddningsfordon för att ingripa vid exempelvis trafikolyckor och bränder.

Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället och utgör en grundbult i svensk och gotländsk beredskap. 

Hos räddningstjänsten i Region Gotland har vi just nu cirka 120 deltidsanställda som vid sidan av sina ordinarie jobb är brandmän. Tisdagen den 5 september vill vi uppmärksamma dem och tacka deras huvudarbetsgivare för att vi får låna dem till vårt viktiga uppdrag.

Vill du bidra till tryggheten och säkerheten på din ort?

Region Gotland söker just nu flera nya medarbetare till arbetet som deltidsbrandman. Här kan du läsa mer.