Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport smittskydd, Region Gotland. Juni–augusti 2023

Publicerad 2023-09-04 14:27
Aktuellt inom smittskydd för Region Gotland.

Covid-19

Provtagning för covid-19 görs endast inom vård och omsorg, varför mörkertalet avseende antalet smittade är stort. Under juni konstaterades 17 fall av covid-19 på Gotland, vilket var på samma nivå som tidigare under våren. För juli konstaterades endast tre fall. Under augusti ökade det till totalt 30 fall. Antalet fall av covid-19 ökar även nationellt från låga nivåer. 
 
Senaste uppgiften om antal avlidna på Gotland med covid-19 är 108 personer, en ökning med 4 personer sedan april. 
 
Vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa
Den 7 november startar höstens vaccinationer mot covid-19 och säsongsinfluensa. Då finns uppdaterade covidvaccin på plats. Den som vill vaccinera sig, och som kan vänta, rekommenderas att avvakta tills dess. Personer som är över 65 år eller i riskgrupp erbjuds då samtidigt kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccination i höst ger även bäst immunitet under den tid på året när flest brukar bli smittade.
För den som av medicinska skäl inte kan vänta finns fortfarande möjlighet att vaccinera sig, läs mer på 1177.se/Gotland/covidvaccin-gotland.