Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stövelbeklädda fötter går genom vattenpöl (Foto: Mostphotos)

Gul varning: Skyfallsliknande regn gällande Gotland

Publicerad 2023-08-31 14:32
Natten mot fredag har SMHI utfärdat gul varning för skyfallsliknande regnskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning på Gotland.
Placeringen på de kraftigaste skurarna är osäker och stora lokala variationer väntas.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du som husägare kan få hjälp om till exempel din källare översvämmas. 

Som husägare har du ett stort eget ansvar för att se över exempelvis golvbrunnar och källare för att undvika översvämning. Det är bra att följa SMHI:s prognoser och förbereda sig.
  • Bryt strömmen omedelbart vid en översvämning eftersom vattnet kan vara strömförande.
  • Ta bort eller ställ upp värdefulla eller känsliga föremål som står på golvet i källare.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om de inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare.