Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Just nu hög belastning på färdtjänst, sjukresor och skolskjuts

Publicerad 2023-08-31 13:56
Främst under mornar och eftermiddagar kan det bli längre väntetider än normalt för dig som reser med färdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

På grund av kraftigt ökat resande uppstår problem under morgnar och eftermiddagar när det är som högst belastning i antal körningar. Detta kan medföra att önskade avresetider inte kan garanteras inom rimlig tid, så det kan komma att bli längre väntetider än normalt.

Vi jobbar för att lösa problemet så snart som möjligt. Under tiden hoppas vi på förståelse för den ansträngda situationen vi befinner oss i just nu.