Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Höstens vaccinationer – mot covid och influensa

Publicerad 2023-08-30 10:42
Den 7 november startar höstens vaccinationer mot covid-19 och säsongsinfluensa. Då kommer också uppdaterade covidvaccin att finnas på plats Gotland.
De vaccin som används just nu mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men de vaccin som levereras i höst har ett mer specifikt skydd mot den vanligaste varianten i Sverige. Därför kan det vara bra att vänta lite med att ta sin nästa påfyllnadsdos.
 
Vi rekommenderar att du som vill vaccinera dig, och som kan vänta, avvaktar tills höstens vaccinationer startar. Du som är över 65 år eller i riskgrupp får då inte bara det uppdaterade covidvaccinet, utan kan samtidigt vaccinera dig kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. Det ger också bäst immunitet under den tiden på året när flest brukar bli smittade, säger Kerstin Lindgren, verksamhetschef för vaccinationsmottagningen.
 
Vänta med att vaccinera dig till november – om du kan
Under sommaren har det funnits möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 på drop-in för dem som önskat. Men den verksamheten minskas nu ner något, eftersom man i första hand bör vänta på höstens vaccinationer. För den som på grund av en väntande behandling eller andra medicinska skäl inte kan vänta så kommer det fortfarande att finnas möjlighet att vaccinera sig. Läs mer på Covidvaccin-Gotland (1177.se) eller kontakta covidvaccin@gotland.se
 
Vem rekommenderas att vaccinera sig?
Påfyllnadsdoser mot covid-19 rekommenderas för personer med riskfaktorer på grund av sjukdom eller ålder. Inför vintern ser Folkhälsomyndigheten över om man behöver justera rekommendationerna baserat på det aktuella kunskapsläget. Besked väntas i september. För aktuella rekommendationer, läs mer på Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? (1177.se)