Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kördag med Kulturskolan

Kom och sjung roliga låtar tillsammans. Konsert med kompband.

12.30 – 13.15 Körlek för barn 4 – 6 år

13.30 Barnkör och ungdomskör

17.00 Konsert med barnkör och ungdomskör

Kördagen är gratis med begränsat antal platser

Lördag den 23 september 2023

Plats: Kulturskolan Visby

Anmälan senast 8 september 2023

Anmälan och info: maria.wessman-klintberg@gotland.se

Varmt välkomna önskar körledarna på Kulturskolan