Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu bygger Region Gotland en modern busstation i Roma

Publicerad 2023-08-16 15:00
Upprustningen av busstationen och torget i Roma gör Region Gotland för att fler bussar ska kunna mötas. Kanske blir Roma ett nytt nav för landsbygdstrafiken? Under byggtiden hösten 2023 kommer den nuvarande hållplatsen provisoriskt att flyttas utmed väg 143. Dessutom kan det emellanåt vara svårare att parkera utanför butikerna vid torget.

Detta gör vi

Roma busstation och torg kommer att få bättre tillgänglighet och rustas upp under perioden 21/8-30/11 2023. Det gör vi för att kunna utveckla kollektivtrafiken i framtiden. Roma ser vi som möjligt nav för landsbygdstrafiken. Parkeringen kommer efter även ombyggnaden att medge viss långtidsparkering för dig som vill kombinera bil och busspendling.

Så påverkas du

Under projekttiden kommer det vara svårt att ta sig till parkeringen utanför huset som rymmer Apotek/Pressbyrå/Fritidsgård. Kollektivtrafiken kommer under byggtiden ha en tillfällig busshållplats cirka 150 meter söder om dagens hållplats, längs med väg 143. Se karta över de tillfälliga hållplatslägena.

  • Linje 11 mot Visby avgår från hållplatsläget på östra sidan av väg 143 (intill restaurang BellaRoma).
  • Linje 11 mot Hemse och Burgsvik samt linje 13 mot Ljugarn avgår från hållplatsläget på västra sidan av väg 143 (intill förskolan Gläntan).