Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Trafikarbeten vid Kolonigatan ger säkrare skolvägar i Visby

Publicerad 2023-08-16 09:32
Fram till mitten av september 2023 genomför Region Gotland trafikarbeten längs Kolonigatan utanför Södervärnsskolan och Alléskolan i Visby. Det gör vi för att få bättre tillgänglighet och en säkrare trafik i området. Du som passerar området med bil behöver följa tillfällig skyltning under tiden.

– ­Vi hade hoppats vara klara med trafikarbetena till skolstart, men på grund av brist på material med försenade leveranser som följd så kommer tyvärr arbetet att dra ut på tiden. Kolonigatan kommer därför vara avstängd fram till mitten av september. Vi hänvisar till tillfällig skyltning för dig som kör bil i området.

Projektet pågår annars enligt plan och vi ser fram emot att ha säkrare skolvägar så snart arbetet är klart, säger Claes Friberg, projektledare på Region Gotland.

Detta gör vi

Kolonigatan utanför Södervärnskolan och Alléskolan, mellan Stenkumlaväg och Säves väg byggs om, tillgänglighetsanpassas och 30-säkras genom en rad insatser.

  • Vi bygger upphöjda övergångsställen över Kolonigatan utanför skolorna
  • Vi bygger upphöjda in/utfarter vid skolorna ut mot Kolonigatan
  • Vi skapar upphöjda korsningar vid Södervärnsgatan, Romagatan och Hemsegatan mot Kolonigatan.
  • Korsningen Säves väg/Kolonigatan kommer att rustas upp, bli tydligare och få en ordentlig refug mellan körfälten.
  • Norra sidan av Kolonigatan mellan Stenkumlaväg och Säves väg kommer att få en bredare gång- och cykelväg och bussfickorna utanför skolorna kommer tydliggöras och tillgänglighetsanpassas.

Så påverkas du

Beräknad tid för trafikarbetet är fram till mitten av september. Detta påverkar dig som åker bil förbi Kolonigatan då är begränsad framkomlighet. Vänligen följ den tillfälliga skyltningen.

Ont om parkeringsplatser vid skolorna

Det kommer vara ont om parkeringsplatser vid de berörda skolorna. Därför ber vi alla som kan att välja annat transportsätt än bil eller A/Epa-traktor. Skolbuss kommer stanna för av- och påstigning för elever till Södervärn/Alléskolan på särskilt utsedd plats där ingen annan trafik finns.

Hämtning /lämning behöver ske på ny plats under projekttiden. Berörda vårdnadshavare har fått separat information om detta genom skolans informationssystem.