Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldningsförbudet upphävs 5 augusti

Publicerad 2023-08-04 13:33
Gotland har den senaste tiden fått en del välbehövligt regn och antändningsrisken är nu låg i skog och mark. Länsstyrelsen i Gotlands län har därför beslutat att upphäva eldningsförbudet på Gotland från och med lördagen 5 augusti klockan 13.00.

Brandrisken har minskat och länsstyrelsen i Gotlands län har därför i samråd med räddningstjänsten beslutat att häva eldningsförbudet. Det betyder att det från och med 5 augusti klockan 13.00 är tillåtet att grilla och elda enligt de vanliga säkerhetsreglerna.

Vi vill uppmana till stor försiktighet och att du tänker på att även om det inte råder formellt eldningsförbud, så är den som eldar ansvarig för eventuella konsekvenser.

Du kan få aktuell information om eldningsförbud och brandriskprognos via telefon 0498-20 38 00.

Ladda gärna ner appen Brandrisk ute, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom. Den hjälper dig att hålla koll på den lokala brandriskprognosen.

Här kan du ladda ner appen Brandrisk ute