Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland

Publicerad 2023-08-03 10:35
Nu är nummer 31 av Region Gotlands taltidning ute.
I veckans innehåll hittar du bland annat nyheter om branden i Klintehamn, om bristen på parkeringsplatser vid lasarettet, och en varning gällande hantering av rått kycklingkött. 
 
Veckans talbokstips har tema starka personligheter, bland annat en ny bok om den första kvinnan i Sveriges riksdag. 
 
Veckans tips om nöjen och evenemang, spår 6, visar vilket rikt och sprudlande kulturliv vi har på Gotland. Vad sägs om en träff med författaren PC-Jersild, berättarkonsert med dragspel, poesi om försvunnet sjölandskap, folkmusik från hela världen, visning av ett gotländskt sojde – och mycket annat. 
 
Taltidningen utkommer varje torsdag. Under vecka 32 uteblir tidningen, då redaktören ska ha en veckas semester.