Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland bjöd in Västerbotten och Norrbotten till samtal om hållbar omställning

Publicerad 2023-06-30 13:42
Region Gotland bjöd under fredagen in Region Västerbotten och Region Norrbotten till ett samtal om en hållbar omställning med fokus på erfarenhetsutbyte och möjligheter till fortsatt samarbete.
Utgångspunkten för samtalet var att de tre regionerna omfattas av EU:s fond, Fonden för rättvis omställning. De har även gemensamt att en hållbar omställning av industrin kräver en hållbar omställning av samhället i varierande omfattning. Det kan handla om tillgången till och distribution av förnybar energi, kompetensförsörjning, samhällsservice, boende och infrastruktur.
 
– Norrbotten och Västerbotten har sina regionala möjligheter och utmaningar, och Gotland har sina. För att möta dessa behövs inte minst samverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå. Vi som regioner kan agera gemensamt i större utsträckning för att nationell nivå på ett effektivare sätt ska kunna agera i olika regionala kontexter. Vi har ju samma mål om en hållbar omställning, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.   
 
Samtalet kretsade kring erfarenheter liksom kring hur regionerna gemensamt kan agera under fondens fortsatta genomförande. 
 
– Det är precis den här typen av erfarenhetsutbyte och samarbete Gotland behöver för såväl öns som Sveriges omställning. Vi har haft ett inspirerande och nyttigt samtal och landat i former för ett nästa möte/steg, fortsätter Meit Fohlin.
 
Fonden för en rättvis omställning fokuserar på industrier och regioner med mycket höga koldioxidutsläpp och ska bidra till att industrins klimatomställning sker med bibehållen konkurrenskraft. 
 
Stålindustrin i Norrbottens, metallindustrin i Västerbottens och mineralindustrin i Gotlands län ingår. Pengarna från fonden används för investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, forskning samt förstärkning av elnät. 

Mer information om fonden för en rättvis omställning går att finna här: