Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

När synen sviker

Det finns hjälp att få när du eller någon i din närhet märker att synen blir sämre och det påverkar vardagen. Kontakta i första hand vårdcentralen för att påbörja en utredning.