Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport smittskydd, Region Gotland. Maj 2023

Aktuellt inom smittskydd för Region Gotland.

Covid-19

Under maj konstaterades totalt 20 fall av covid-19 på Gotland, vilket är ungefär på samma nivå som för mars respektive april. Sedan februari provtas enbart patienter och brukare för att få rätt vård vid symtom på covid-19, mörkertalet är därmed mycket stort. På Gotland har 104 personer avlidit med covid-19, inga nytillkomna under maj månad.

Vaccination mot covid-19 
Vårens vaccinationsinsats mot covid-19, med fokus på personer över 80 år är avslutad. Men under maj till och med oktober har mottagningen på Ica Maxi arena öppet för drop-in-vaccination sista onsdagen varje månad, klockan 10-14. (endast covidvaccin) Läs mer på 1177.se/gotland/covidvaccin-gotland  Det går därmed att vaccinera sig under uppehållet, men rekommendationen är att ta påfyllnadsdosen senare i  höst om det är möjligt. Det ger bäst skydd när flest brukar bli sjuka.
 
För övriga vaccinationer (exempelvis mot TBE- eller bältros) kontaktas privata vaccinationsmottagningar eller apotek som utför vaccinationer. I mån av tid kan det även finnas möjlighet att vaccinera sig på vissa vårdcentraler.

RS-virus 
Säsongen för RS-virus bedöms vara över, men ett fåtal fall rapporterades i början av månaden.

Säsongsinfluensa
Antalet fall av säsongsinfluensa fortsätter att gå ner, under maj konstaterades endast fyra fall av säsongsinfluensa på Gotland. Höstens vaccinationsinsats mot säsongsinfluensa påbörjas i början av november.

Hepatit C

Region Gotland arbetar för att nå Världshälsoorganisationen (WHO:s) mål att utrota hepatit C till år 2030. Under våren har det funnits möjlighet provta sig på drop-in runt om på ön, vilket varit mycket uppskattat. Vårens drop-in-provtagning är nu avslutad men det går bra att ringa 0498-26 89 04 eller till sin vårdcentral för att få en remiss, sedan kan man provta sig på en vårdcentral eller på lasarettet. Läs mer på 1177.se/gotland/prov-hepatitC-gotland

Lägesrapport smittskydd gör sommaruppehåll
Lägesrapporten gör nu ett sommaruppehåll och är åter i augusti.