Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Honnörsparken i Visby

Honnörsparken

Honnörsparken är Gotlands största park med sina 3,2 hektar och inrymmer både lekplats och trevliga promenadstigar bland planteringar, ängar och träd mitt i ett nybyggt bostadsområde. Lekplatsen, med tema rörelse, har fokus på den yngre målgruppen ca 0-8 år.

I parken finns en legal graffittivägg. Det är en rest från ett gammalt kulfång från när området användes av försvarsmakten och får nyttjas fritt av allmänheten.

I parken hittar man även ett konstverk av Monica Gora kallat ”omtanke om ett träd”.

Järnet finns i oss, i blodets röda blodkroppar, i hemoglobinet.
Hemoglobinet tar upp luftens syre.
De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna vidare i kroppen.
Där hämtar de röda blodkropparna avfallsprodukten koldioxid som vi sedan andas ut.

Växterna andas in samma koldioxid.
Vår utandning är till för deras inandning.
Deras utandning en förutsättning för vår inandning. Vi andas tillsammans. 

– Monika Gora. https://gora.se/projects/desire-for-trees