Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Brand i skogen

Mycket stor risk för skogsbrand på Gotland

Publicerad 2023-05-23 12:03
Risken för bränder i skog och mark har ökat kraftigt och är nu stor eller mycket stor på Gotland. Lokalt är risken extremt stor.

På grund av den senaste tidens mycket torra väderläge är det nu stor eller mycket stor risk för skogsbrand. Lokalt i Gotlands inland är risken extremt stor.

– Vi behöver vara väldigt försiktiga just nu över hela ön. Jag vill uppmana alla att respektera eldningsförbudet, säger Lars-Göran Uddholm, räddningschef.

Sedan den 12 maj råder eldningsförbud på Gotland. 

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Du kan få aktuell information om eldningsförbud och brandriskprognos via telefon 0498-20 38 00.

MSB har tagit fram en app, Brandrisk Ute, som hjälper dig att hålla koll på brandriskprognosen. Appen innehåller också råd och information, till exempel om eldning och grillning i skog och mark.