Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från vänster: Bo Eriksson, avdelningschef, Nelly Norrthon, elev och Ellen Norrby, ansvarig lärare för skolgårdsprojektet

Eskelhem skola får Vasallens miljöstipendium

Publicerad 2023-05-11 12:56
Idag delades Vasallens miljöstipendium för undervisning ut. Vårterminen 2023 går detta till Eskelhem skolas projekt för anläggandet av en skolträdgård som idag invigdes.

I höstas ansökte Eskelhem skola, med ett 40-tal elever från förskoleklass upp till årskurs 3, om att få stipendiepengar till projektet med sin skolträdgård. Projektet utgör ett viktigt inslag i undervisningen om ekosystem, kretslopp, odling, var mat kommer ifrån och vad skolan kan bidra till för att förbättra vår miljö och skapa hållbarhet.

En bakomliggande tanke är att det i skolträdgården ska finns möjlighet att visa på hur allt i naturen hänger ihop. Till exempel hur kompost kan bli jord som kan användas vid odling av grönsaker och blommor, hur täckodling fungerar och hur insekter bidrar till pollinering. Föräldrarna till eleverna har involverats i arbetet och skolan vill även knyta till sig närliggande lantbruk för att bland annat kunna göra studiebesök.

Allt detta är något som stipendiekommittén tagit i beaktande vid ansökan.

- Det känns otroligt viktigt att kunna stödja en skola i den här typen av projekt för att de ska ge eleverna både teoretisk och praktisk kunskap om hur de kan ta ansvar för miljön och själva kan vara med och påverka, säger Bo Eriksson, avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som representerade stipendiekommittén vid utdelningen av diplom med mera.

Förutom beviljat stipendium och diplom fick skola också ta emot ett äppelträd för utplantering.

Mer om stipendiet

Vasallens miljöstipendium delas ut till miljöprojekt och miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Stipendiet ska bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Tonvikten ska ligga på undervisning och omfatta både lärare och elever. Stipendiet delas ut en gång per termin och maximalt 15 000 kronor delas ut per projektidé.