Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland!

Publicerad 2023-05-11 11:19
Numret för vecka 19 av Region Gotlands taltidning är nu ute. I veckans nummer hittar du många positiva nyheter, bland annat om sjunkande matpriser och om vår nya sjukhuschef – som är uppväxt på Gotland.
Nyheterna ligger på spår 2.
Veckans reportage innehåller första delen av boken Örat mot stenen, skriven av författaren och journalisten Eva Sjöstrand, som bor och verkar på Gotland. Talboken är inläst av Linda Jansdotter och finns att låna genom biblioteken på Gotland. Reportaget ligger som vanligt på spår 7. 
 
Region Gotlands taltidning tar nu semesteruppehåll och återkommer på torsdagen i vecka 22.