Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jessica Svännel blir Gotlands regionarkitekt

Publicerad 2023-05-09 16:22
Landskapsarkitekten Jessica Svännel blir Gotlands – och Sveriges – första regionarkitekt. Hon kommer närmast från en tjänst vid park- och trafikavdelningen i Region Gotland.

Bland arbetsuppgifterna ingår till exempel att ta fram en arkitekturstrategi som ger uttryck för Region Gotlands långsiktiga vilja och ambition när det kommer till gestaltnings- och arkitekturfrågor.

– Att med arkitekturen som redskap få möjlighet att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för nuvarande och kommande generationer är en stor och spännande utmaning. Det är med stor ödmjukhet, spänning och engagemang som jag tar mig an rollen, säger Jessica Svännel.

Jessica Svännel jobbar i dag som landskapsarkitekt vid park- och trafikavdelningen i Region Gotland och har sedan tidigare bland annat erfarenhet från konsultverksamhet och som universitetsadjunkt vid SLU. Hon tillträder som regionarkitekt den 28 augusti.

Vilka blir dina främsta utmaningar som regionarkitekt?

– Det är omöjligt att inte nämna den omställning vi behöver göra inom samhällsbyggnadssektorn för att möta de utmaningar vi står inför så som klimatförändringar, social segregation och bostadsbrist. Det som gör byggande och arkitektur så speciellt är att vi jobbar med oerhört seg materia med långsiktig verkan på våra livsmiljöer.

– Det vi bygger ska ju i många fall sträcka sig över hundra år. Det betyder att det vi gör nu behöver göras med kvalitet och med hänsyn till framtida förutsättningar, samtidigt måste vi agera nu. Gör vi rätt så kommer det hjälpa oss under en lång tid framöver. Gör vi däremot fel finns en risk att det blir jobbigt och kostsamt att dras med. Vi behöver göra det här tillsammans helt enkelt.

Du har tidigare bland annat varit projektledare för Hållbara kartan och delaktig i arbetet med Grönplanen. Vad tar du med dig därifrån?

– Båda exemplen handlar om att skapa förutsättningar för att ställa om till ett mer hållbart byggande. Det gäller också att göra det lätt att göra rätt, i form av att bygga eller planera hållbart. Vi måste vara modiga i den planering som görs, och värdera saker som i dag inte är så lätta att mäta så som vissa kvalitativa värden. Vi kan inte heller ställa olika perspektiv mot varandra, för i framtiden måste många av dem gå hand i hand. Jag tar också med mig vikten av att prata om hur hållbarhetsperspektivet måste finnas på både en övergripande och individuell nivå.

Titeln som regionarkitekt ska markera att det en strategiskt viktig roll med mandat att leda gestaltningsfrågor inom Region Gotland och över hela ön – så väl på landsbygden som i staden.

– Jag är oerhört glad över att kunna meddela att Jessica Svännel valt att tackat ja till rollen som regionarkitekt. Jessica har bred erfarenhet av att arbeta i både kommunal sektor, privat verksamhet och inom akademin. Hennes kommunikativa förmåga, målmedvetenhet och drivkraft kommer att hjälpa oss i vår strävan att fortsätta utveckla Gotland till en ännu bättre plats, säger Lise Langseth, samhällsbyggnadsdirektör.